Hoe werken wij?

Wij kennen ook Leveringsvoorwaarden. Tevens kunt u het dienstverleningsdocument downloaden / inzien. Dit is een belangrijk document waarin de wijze van samenwerking wordt beschreven. Het type dienstverleningsdocument hangt af van de dienst die u afneemt:

Dienstenwijzer Eric de Bruijn Pensioenconsultancy

Vergelijkingskaart Risicos afdekken

 

Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

 

Vergelijkingskaart Pensioenvraag werkgever

Eric de Bruijn Pensioenconsultancy heeft een vergunning bij de AFM onder nummer 12015059.

Ons beloningsbeleid:
Het beleid van onze onderneming is er op gericht om dat wij te allen tijde uitsluitend het belang van onze opdrachtgevers zullen dienen. Wij werken daarom met een vast salaris per maand met vakantietoeslag. Er zijn derhalve geen (financiële) prikkels die in het nadeel van onze opdrachtgevers zullen uitwerken. Hiermee conformeren wij ons aan de Wet Financieel Toezicht en sluiten wij aan op de artikelen 1:117, 1:119 en 1:120 Wft. 

Ook Eric de Bruijn Pensioenconsultancy onderschrijft de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Passende maatregelen zijn genomen, zoal een Register verwerkingen persoonsgegevens, protocol meldplicht datalekken, de beveiliging van data via onze dienstverlener van clouddiensten en het afsluiten van een cyberverzekering.